GeoTrap suodatusmassa harmaavesille

Vähemmän ostotyppeä, enemmän kustannussäästöä

Maataloudessa syntyy väkisinkin typpeä, jota ei ole aikaisemmin pystytty juurikaan hyödyntämään maatilan omaan käyttöön. NanoGeon suodatushiekan ansiosta maatilojen jätevedessä oleva typpi voidaan sitouttaa suodatushiekkaan ja hyötykäyttää esimerkiksi lannoitteena.

Oman tilan jätevedenpuhdistuksessa typetetty suodatushiekka tuo suoraa säästöä maatilan kustannuksiin. Hyödyntämällä typetettyä suodatushiekkaa lannoitteena, voit vähentää merkittävästi ostetun typen määrää.

Ympäristön hyvinvointia edistämässä

Suodatushiekkaa voidaan käyttää myös lannoitekasojen ja maanpinnan välissä ehkäisemässä lannoitteesta valuvan typen pääsyä maaperään.

NanoGeon suodatushiekan ansiosta vähennät maatilasi haitallisia ympäristövaikutuksia ja kasvatat tilan pyörittämiseen liittyvien kokonaissäästöjen määrää.

Hyödynnä sidottu typpi lannoitteena

NanoGeon suodatushiekan sitomaa ammoniumtyppeä voidaan hyödyntää myös lannoitteena. Erityisen hyviä lannoituskäyttökohteita ovat metsät. Jätevedenpuhdistuksessa typetetyn suodatushiekan on osoitettu toimivan hyvänä kasvua parantavana lannoitteena kuusille ja männyille. Olemme toteuttaneet kasvukokeita erinomaisin tuloksin myös muutamille puutarhakasveille. Esimerkiksi pelargonioiden ja begonioiden kohdalla typetetty suodatushiekkaamme on toiminut kasvua parantavana lannoitteena erinomaisin tuloksin.
NanoGeon typetetyn suodatushiekan merkittävimmät hyödyt:

Ostetun typen määrä vähenee
Rahallinen säästö
Vähemmän ympäristökuormitusta

Tilaa meiltä typetettyä hiekkaa tai hyödynnä omassa jätevedenpuhdistusprosessissasi typettynyttä hiekkaamme lannoitteena.