Ympäristöystävällisiä ratkaisuja

 

"Tiedon ja kokemuksen lisääntyessä kestävä kehitys ja ravinteiden kierrätys on yhä helpompaa ja taloudellisesti kannattavampaa. Nämä päämäärät toteutuvat vain yhdessä tekemällä, yksi teko kerrallaan"

NanoGeo Finland Oy


Tavoitteemme on kehittää ja toteuttaa uusia luonnollisia mineraalipohjaisia menetelmiä, joilla voimme puhdistaa ympäristöä ja parantaa vesiemme tilaa.


Kestävä kehitys, vesien tilan parantaminen ja ravinteiden talteenotto ovat yhä tärkeämpiä nopeasti teollistuvassa maailmassa. Nykypäivänä ravinteita haaskataan suuria määriä, ja ennemmin tai myöhemmin ne valuvat ympäristöön aiheuttaen suuria haittoja kuten vesistöjen rehevöitymistä. Tiedon ja kokemuksen lisääntyessä ravinteiden kierrätys on yhä helpompaa ja taloudellisesti kannattavampaa. Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat maailmanlaajuisesti yksi ajankohtaisimmista teemoista, ja ne toteutuvat vain yhdessä tekemällä. Ota yhteyttä niin etsimme sinulle parhaan ratkaisun. 

GeoTrap

Mineraalipohjainen menetelmä, joka on kehitetty estämään ravinteiden valumista Itämereen ja sisävesistöihin. GeoTrapilla on poikkeuksellisen voimakas kyky sitoa typpeä ja saostaa fosforia. Ravinteilla ladattua GeoTrapia voidaan jatkokäyttää ravinnelisänä kasveille.

GeoTrap kissanhiekka

Kissanhiekka

GeoTrap haju- ja ravinnesieppari huussiin

Haju-ja ravinnesieppari huussiin

GeoTrap suodatusmassa harmaavesille

Suodatusmassa harmaavesille

Jätevedenpuhdistuksessa typetetyn suodatushiekan on osoitettu toimivan hyvänä kasvua parantavana lannoitteena kuusille ja männyille.

Lannoitekäyttö

Suodatuksessa käytettävä hiekan valmistusprosessi ei vaadi lainkaan kemikaaleja ja on täysin luonnontuote. Myös itse puhdistusprosessi on täysin kemikaalivapaa.

Ympäristövaikutukset

Ota yhteyttä ja kysy lisää!Yhteydenotto