GeoTrap suodatusmassa harmaavesille

GeoTrap suodatusmassa harmaavesille

NanoGeolle lähtökohtana ovat luonnollinen vedenkäsittely ja yksinkertaiset prosessit. Suodatus- massamme GeoTrap (massa A ja massa B) on peräisin luonnosta, ja sille on tunnusomaista puhtaus ja ekologisuus.

Toimintaperiaate

Reaktiivinen suodatus

Edut:

Yksinkertainen, kompakti prosessi
Alhaiset huolto- ja käyttökustannukset
Alhaiset energiakulut
Kemikaaleilla on mahdollista täydentää puhdistustulosta
Ei ole niin lämpötilariippuvainen kuin biologiset prosessit
Ei tarvita pH:n säätelyä
Ei kemikaalikuormitusta luontoon
Tutkimustuloksiin perustuva tuote

Puhdistuksen kohteena voivat olla:
Fosfori
         GeoTrap saostaa fosforia vedestä
Typpi
         GeoTrap imee itseensä ammoniumtyppeä vedestä
BOD
         GeoTrap poistaa orgaanista ainesta mekaanisella suodatuksella

Fosfori (P) ja typpi (N) ovat ravinteita, jotka luonnon vesistöihin päätyessään aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä. Kun vesistöihin joutuu eloperäisiä aineita, vesistön pieneliöt alkavat hajottaa niitä hapen avulla. Biologinen hapenkulutus (BOD) tarkoittaa tässä prosessissa kuluvan hapen määrää. Hapenkulutus on merkittävää siksi, että erityisesti talvisaikaan se voi kuluttaa vedestä kaiken hapen, jolloin vesieliöt saattavat kokea joukkokuoleman.

Pikkuvihreän GeoTrap suodatin harmaille vesille

Puhdistusjärjestelmän koko tulee valita suodatettavan jäteveden määrän ja sen sisältämien epäpuhtauksien määrän perusteella. Keskimääräiset N, P ja BOD määrät harmaissa vesissä ovat P: 0,44 g/as/vrk, N: 1,4 g/as/vrk ja BOD: 30 g/as/vrk. Yhden ihmisen keskimääräiseksi vedenkulutukseksi lasketaan yleensä 100 l/vrk, mikäli vessan huuhteluvesiä ei muodostu. 40 kg GeoTrap suodatusmassaa harmaiden vesien puhdistamiseen riittää jopa 500 käyttö-vuorokaudeksi/asukas. Suosittelemme kuitenkin massan vaihtamista 1-2 kertaa vuodessa.