Hemsida

NanoGeo Finland Oy

Vår målsättning är att utveckla och verkliggöra nya naturliga mineralbaserade metoder, med vilka vi kan rena vår miljö och förbättra våra vattendrags tillstånd.

Hållbar utveckling, förbättrandet av våra vattendrags tillstånd och återvinning av näringsämnen blir allt viktigare i vårt industrialiserade samhälle. I dagens värld slösas det med näringsämnen i överdrivna mängder. Dessa näringsämnen rinner ut i naturen och förorsakar därmed miljöproblem, såsom övergödning av sjöar och hav.


Med ökad kunskap och erfarenhet är återvinning av näringsämnen allt enklare och mer kostnadseffektivt. Hållbar utveckling och kretsomloppsekonomi är ett globalt tema, som blir allt viktigare. Målsättningarna kan förverkligas genom att göra rätt tillsammans!


Ta kontakt med oss, tillsammans hittar vi bästa möjliga lösning för Dig!

GeoTrap

En mineralbaserad metod, som utvecklats för att hindra näringsämnen att rinna ut i Östersjön samt i närliggande vattendrag. GeoTrap har en exceptionell stark förmåga att binda kväve och fälla ut fosfor. GeoTrap laddad med näringsämnen kan återanvändas som ett utmärkt näringstillskott och jordförbättringsmedel för växter.

Ta kontakt