Lannoitekäyttö

Hyödynnä sidottu typpi lannoitteena

NanoGeon suodatushiekan sitomaa ammoniumtyppeä voidaan hyödyntää myös lannoitteena. Erityisen hyviä lannoituskäyttökohteita ovat metsät. Jätevedenpuhdistuksessa typetetyn suodatushiekan on osoitettu toimivan hyvänä kasvua parantavana lannoitteena kuusille ja männyille. Olemme toteuttaneet kasvukokeita erinomaisin tuloksin myös muutamille puutarhakasveille. Esimerkiksi pelargonioiden ja begonioiden kohdalla typetetty suodatushiekkaamme on toiminut kasvua parantavana lannoitteena erinomaisin tuloksin.

NanoGeon typetetyn suodatushiekan merkittävimmät hyödyt:

  • Ostetun typen määrä vähenee

  • Rahallinen säästö

  • Vähemmän ympäristökuormitusta

Tilaa meiltä typetettyä hiekkaa tai hyödynnä omassa jätevedenpuhdistusprosessissasi typettynyttä hiekkaamme lannoitteena.

Ota yhteyttä ja kysy lisää