GeoTrap suodatusmassa harmaavesille

Suodatushiekka soveltuu linkousprosessissa erottuvan veden sisältämän typen sitomiseen

NanoGeon typpeä sitova suodatushiekka sopii erinomaisesti myös biokaasulaitosten typensidontaan. Suodatushiekkamme ansiosta biokaasulaitokset voivat hyödyntää jatkossa myös mädätteen linkousprosessissa syntyvän veden ammoniumtypen lannoitekäyttöön. Näin samasta määrästä mädätettä saadaan irti enemmän typpipitoista lannoitetta, kun samasta prosessista syntyy yhdellä kertaa myös lannoitteeksi soveltuvaa typetettyä suodatushiekkaa. 

Lietekasojen alustaksi

Suomessa lietekasojen ajaminen pelloille on ainakin toistaiseksi pakkasten aikaan sallittua. Lietekasoista saattaa kuitenkin valua maaperään ympäristöä vahingoittavia pitoisuuksia typpeä. NanoGeon suodatushiekkaa voidaan hyödyntää myös lietekasojen alustana, jolloin lietteestä valuva typpi sitoutuu hiekkaan, eikä päädy kuormittamaan luontoa.

Suodatushiekka kaatopaikkojen suoto- ja valumavesien typenpoistoon

Kaatopaikoilla syntyy suoto- ja valumavesiä, jotka kuormittavat maaperää sekä ympäristöä. Etenkin kaatopaikkojen jätevesien typpikuormitus on runsasta. Hyvin typpipitoisen jäteveden johtaminen jätevedenpuhdistamolle aiheuttaa voimakasta typenpoiston tarvetta taas puhdistamolla.

Entäpä jos kaatopaikkojen suoto- ja valumavesistä poistettaisiin ammoniumtyppi jo kaatopaikalla?
Suodatushiekasta lannoitteeksi

NanoGeon suodatushiekka on voimakkaasti ammoniumtyppeä sitovaa mineraalia, jota voidaan käyttää jätevedenpuhdistuksen typenpoistoon. Tämän lisäksi jätevedenpuhdistuksessa typetettyä suodatushiekkaa voidaan jatkokäyttää metsien ja puutarhakasvien lannoitteena.

Tällä hetkellä toteutamme kaatopaikan suotovesien typenpoistopilottihanketta Salon kaatopaikalla.